Wij heten u van harte welkom op de site van MOV (Missie Ontwikkeling Vrede) Zeeland.

Missie Ontwikkeling Vrede Zeeland

De Zeelandse missionarissen en ontwikkelingswerk(st)ers of gebieden waar Zeelandse missionarissen werkzaam zijn geweest of een gebied, dat door een oud-missionaris is aanbevolen, moreel en financieel te ondersteunen via een evenement, waarbij de deelnemers actief bezig zijn.

Nog te koop onze verjaardagskalender met foto’s van de Fiets Mee, zolang de voorraad strekt.
Op deze site vindt u de verschillende activiteiten, zoals: Fiets Mee en Vastenaktie.

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.

Vrede Zeeland

Schenken aan MOV Zeeland.

U kunt natuurlijk ook een schenking aan MOV Zeeland doen.  Deze giften aan MOV kunt u van de belasting aftrekken. Er gelden dan wel een aantal voorwaarden, deze voorwaarden worden jaarlijks aangepast en zijn op te vragen bij de belastingdienst.

Voor info. betreffende schenking aan MOV bij onze penningmeester:
Ardiny van Dongen, Kleine Graspeel 11a, 5411 RA Zeeland
Bankrekening nr NL09RAB00159516684 t.n.v. MOV Zeeland.