AGENDA 2023

Fiets mee 17 september

start bij W. Swijnenburg vanaf 10.30u tot 13.00u.

Vastenactie Maaltijd heeft plaatsgevonden op 28 maart.

De netto opbrengst was € 553,50 hiervoor onze hartelijke dank.

De totale opbrengst van de Vastenactie in de Petrus Parochie was €4848, met de bijdrage van de Vastenactie is het totaal €6365 geworden dit geld is overgemaakt naar stichting vrienden van Brazilië voor onderstaande project.

Vastenactie project toiletten en keukens voor Petrusparochie.

Het schoolbestuur SEAPPA  heeft twee scholen onder zich. SEAPPA is van de parochie Pão de Açúcar. Het zijn twee katholieke scholen waarvan padre Thiago (pastoor van de parochie in Pão de Açúcar) directeur is. Een in São José de Tapera (school van Zr. Redempta Bogers)  en een in Pão de Açúcar (school van Zr. Odiliana Smits uit Odiliapeel). De scholen worden bezocht door kinderen die voor het grootste gedeelte uit gezinnen komen waarvan de ouders net voldoende verdienen om te leven of iets meer maar ook uit echt arme gezinnen waarvan kinderen studeren met financiële hulp.

Bij de school van zr. Odiliana is het hard nodig om de toiletten te vernieuwen. De meisjes toiletten hebben we al kunnen doen maar we hebben geen middelen meer voor de jongens. 

       

We vragen een bijdrage voor vernieuwing van deze toiletten. Van twee toiletten willen we een sanitair blok maken. Vervanging toiletten en plaatsing van kinder urinoirs. De ruimte is zo groot dat er ook een douche geplaatst kan worden met een kleed tafel met fonteintje. We hebben kinderen vanaf 3 jaar op school die nog niet allemaal volledig zindelijk zijn. De leerkrachten van die kinderen hebben al verschillende keren gevraagd om gelegenheid waar ze de kinderen kunnen verschonen maar helaas we hebben niet de financiële middelen.

Daarbij komt dat we volgens de wet ook een aangepast toilet voor gehandicapten moeten hebben, hieronder het invalidentoilet wat niet volgens de regels is aangepast, dit willen we graag veranderen.

Bij de schoolkantine is een keuken waarvan het aanrecht en de kastjes in erbarmelijke toestand zijn. Ook is er geen voorraadkast. Zouden we die hebben dan kunnen we onze spullen in het groot bij de groothandel kopen dat kan nu niet door plaatsgebrek.

Naast de keuken zijn twee oude toiletten die buiten werking zijn. We zouden de muur tussen deze twee ruimtes willen verwijderen en er een grote voorraadkast van willen maken.

In deze keuken worden ook maaltijden voor de kinderen gemaakt. 

 Fiets Mee is dit jaar op 17 september.

Voor vragen of opmerkingen mail keesverhoeven@hotmail.com