AGENDA 2024

Fiets Mee 15 september 2024.

Start bij W. Swijnenburg vanaf 10.30u tot 13.00u.

Vastenmaaltijd

De vastenmaaltijd van 19 maart heeft een netto recordopbrengst van
€ 649,10 opgebracht. Dank je wel deelnemers.

Vastenactie project:
Duurzame biologische landbouw in Tanzania.

De Watoto-Foundation Tanzania is een stichting, welke in 2003 door Noud van Hout uit Uden,  werd opgericht met als doel om straatkinderen, in de leeftijdscategorie van 13 tot 15 jaar, die behoren tot de meest kansarme groep van de samenleving, door onderwijs een welvarende toekomst te geven.

Ongeveer 70 kinderen die intern gehuisvest zijn, volgen na het eerst nog voltooien van de basisschool een 3-jarige technische opleiding aan het opleidingsinstituut van de WFT nabij Arusha Tanzania.

Zij worden 3 jaar opgeleid in tal van beroepen als timmerman, bankwerker, automonteur, metselaar elektricien en loodgieter of voor een baan in de landbouw en veeteelt.

Ook is er een categorie die opgeleid wordt voor een baan een de horeca als kok of als natuurgids voor het toerisme. In het laatste jaar worden ze gespecificeerd in een door hen geambieerd vak. Niemand verlaat de school zonder een staats erkend diploma en zicht op een betaalde baan. Sinds 2003 hebben ongeveer 1500 leerlingen de school op deze manier verlaten, in een land met een werkeloosheidspercentage van 45%.

Sinds 2 jaar bestaat er bij de Watoto-Foundation voor de leerlingen van de afdeling landbouw en veeteelt de mogelijkheid om deel te nemen aan het “One-Acre-project. De leerlingen die ervoor geschikt zijn en een baan ambiëren in de duurzame biologische landbouw, volgen na drie jaar bij WFT een praktijkopleiding van 2 jaar aan de SJS Eco Organic Farming in Kivaro. Daar worden de jongeren opgeleid in een ecologische, duurzame en biologische landbouw waarbij vooral de voedselopbrengsten worden verhoogd en verbeterd. Dit project vermindert de werkeloosheid en vergroot de voedselzekerheid.

Met de stagevergoeding die tijdens deze 2-jarige opleiding bij SJS werd vergaard en het tijdens de 3 jarige opleiding bij de WF gespaarde bedrag, wordt een stuk landbouwgrond gekocht van 4000 m2 (one acre) en wordt op basis van een door de leerling zelf gemaakt “masterplan” het landbouwperceel ingericht, beplant, ingezaaid en bewerkt.

Door de droogte wordt begonnen met aanleggen van een waterpomp, het oprichten van een wateropslagtank en een waterdrupsysteem. Er wordt een eenvoudig woonvertrek ingericht en enkele zonnepanelen aangebracht. Verder worden een dierenverblijf ingericht voor konijnen, kippen, geiten, varkens en een koe. Ook worden bijen gehouden. Er wordt verder een viskwekerij aangelegd voorzien van een zuurstofpomp. Dan wordt gestart met het planten en zaaien. De opbrengst wordt verkocht op de plaatselijke markt. Zo kunnen mensen uit de omgeving van het one-acre-project tegen redelijke prijzen gezond voedsel kopen.

De jonge ondernemers leren met de verworven kennis en ervaring de lokale boeren in de omgeving van het one-acre project de beginselen van de biologische landbouw.

Met de opbrengst van de Vastenactie 2024 worden 3 leerlingen van de Watoto-Foundation financieel ondersteund met het opstarten van een dergelijk Landbouwproject. De Solidariteitswerkplaats Uden ondersteunt hen met het verstrekken van in Uden gereviseerd landbouwgereedschap en de stichting Uden WereldWijd met een donatie voor de aanleg van het irrigatiesysteem.

Voor vragen of opmerkingen mail keesverhoeven@hotmail.com