MOV Zeeland wil door middel van Missie, Ontwikkeling en Vrede werken aan een meer rechtvaardige en vreedzame samenleving. Wij zijn een groep vrijwilligers die proberen andere mensen, die het minder goed hebben, te helpen via projecten, om ze een beter leven te geven.

Geschiedenis:

De eerste bekende missionaris uit Zeeland is Joannes van den Brand, die in 1844 naar Batavia vertrok, voor missiewerk. Hierna volgden nog vele missionarissen en missiezusters. In de jaren 50 en 60 van vorige eeuw werd voor elke missionaris / missiezusters afzonderlijk een financiële actie gevoerd.

In 1964 werd het PMC Parochiëel Missie Centrum opgericht door Pastoor Van Oers en de Franciscanessen. De missie acties werden gebundeld en er werd een kwitantie actie opgestart. De zusters schreven deze kwitanties met de hand en kwamen deze kwitanties innen. Uit de opbrengst van deze acties werd vooral Ut Rookelijzer naar de missionarissen gestuurd en daarnaast geldbedragen voor eigen projecten uitgekeerd.

Deze kwitantie actie laat zien hoe de betrokkenheid van de Zeelandse mensen met hun missionarissen destijds al was. In 1976 is de Fiets Mee opgestart, een fietstocht voor jong en oud, waarbij de kinderen zich per kilometer lieten sponsoren en de opbrengst naar de missieprojecten ging.

Hoe de missionarissen hierover dachten, schrijf ik een citaat van Pater van Zeeland in de speech tijdens het 40 jarig bestaan.

In 1976 is de Fiets Mee in het leven geroepen. Een zeer goed initiatief, want niet alleen kregen daardoor de nog actieve missionarissen meer aandacht en geldelijke steun voor hun projecten, maar het was tevens een gemeenschapsvormend element, want bij dit gebeuren is heel Zeeland betrokken.

In 1996 is er een naamsverandering doorgevoerd en vanaf dat ogenblik is de naam MOV (Missie Ontwikkeling Vrede) ingevoerd, de nadruk kwam meer te liggen op ontwikkelingswerk dan missiewerk.

Geleidelijk aan zijn we ook projecten gaan sponsoren van Zeelandse ontwikkelingswerkers in plaats van Zeelandse missiewerkers. Een van de voorwaarden om een project gesponsord te krijgen is, dat er Zeelandse missionarissen werkzaam zijn geweest of een gebied, dat door een oud-missionaris is aanbevolen of dat er Zeelandse ontwikkelingswerkers in dat gebied werkzaam zijn.

De Fiets Mee is onze grootste bron van inkomsten.

Enkele cijfers:Vanaf 1976  tot 2023 hebben er meer dan totaal  bijna 50.000 mensen meegefietst (hand in hand de aarde rond), ruim 1.900.000 km bij elkaar gefietst (48 keer de omtrek van de aarde) en meer dan 320.000 euro bijeen gebracht voor meer dan 200 projecten. De Fiets Mee kan alleen gereden worden door de hulp van vele vrijwilligers (in al die jaren gezamenlijk meer dan 3000 mensen). Deze vrijwilligers en natuurlijk ook de deelnemers, hartstikke bedankt voor de vele jaren.

Wat is er in de loop van de jaren veranderd?

Door het wegvallen van missionarissen en missiezusters zijn er ontwikkelingmedewerk(st)ers gekomen. Ook het bestuur van het MOV wordt nu gevormd door vrijwilligers, doch het doel is steeds hetzelfde gebleven; namelijk het financiële ondersteunen van kleinschalige projecten, welke anders geen aandacht krijgen.

Echter al 50 jaren ondersteunen we projecten over de hele wereld, al 50 jaar krijgen we medewerking van de Zeelandse mensen en ook van buitendorpers. Mensen hartstikke bedankt.

Wat brengt ons de toekomst? Diversen van ons hebben de ellende in de ontwikkelingslanden gezien. Wij geloven dat hulp aan de medemens nog heel lang nodig is in diverse landen van de wereld en wij als MOV zullen proberen, zolang mogelijk ons werk voor te zetten, natuurlijk met uw hulp.

Voorzitter: Kees Verhoeven

Secretariaat: Harrie van der Pol + Kees Verhoeven

Penningmeester: Ardiny van Dongen

Leden

Anne-Marie van der Pol

Jose Scholte

Anja Verhoeven