Projecten: 2019

Fiets Mee Project Walter Meekes

Stichting HoPe Cusco Peru
Projectvoorstel afbouw schoolkeuken lagere school Tiracancha – Peru.
Tiracancha is een inheemse gemeenschap op 4.000 meter hoogte in het Peruaanse Andesgebergte.

Voedselzekerheid
Vanwege de hoogte waarop het dorp ligt zijn de mogelijkheden binnen de landbouw erg beperkt. Voedselzekerheid was en is voor de mensen dan ook niet gewaarborgd. Een slechte aardappeloogst kan al leiden tot een jaar waarbinnen mensen onvoldoende te eten krijgen. HoPe heeft, via de middelbare school van Tiracancha, samen met het Internationaal Aardappelinstituut uit Lima, een programma uitgevoerd ter verbetering van de aardappelteelt in Tiracancha (en uiteindelijk in vergelijkbare gemeenschappen). Hierdoor is de productie sterk verbeterd. Voorheen produceerden de bewoners alleen voor eigen consumptie, tegenwoordig kunnen zij zelfs een gedeelte van de oogst verkopen. Samen met de Nederlandse Stichting Por Eso zijn binnen de lagere school groentekassen opgezet. De kassen zijn onderdeel van het leerproces voor de kinderen maar geven ook een welkome aanvulling van het voedselpakket. In Tiracancha lijdt 90% van de kinderen aan bloedarmoede, 60% van de schoolgaande kinderen is chronisch ondervoed. Een voedzame maaltijd op school is derhalve erg belangrijk voor de kinderen. HoPe heeft in de middelbare school ook twee groentekassen gebouwd. Ook hier zijn zowel het pedagogisch aspect als wel de aanvulling van het voedselpakket belangrijk.

Stichting HoPe Cusco Peru – Projectvoorstel Missie Ontwikkeling Vrede Zeeland 2019 3
Aanvraag project 2019
Het project dat de directeur en de leerkrachten ter financiering hebben aangeboden betreft de afbouw van de schoolkeuken voor de lagere school. De schoolkeuken neemt een belangrijke plek in binnen het programma voedselzekerheid. De kinderen van de lager school krijgen dagelijks een goede maaltijd op school. Via de overheid ontvangt de school basisproducten zoals rijst, graansoorten, vis en oliën. De ouders vullen het pakket aan met aardappelen van eigen akker. Via het groentekassenproject van de Nederlandse stichting Por Eso produceren de kinderen binnen de kassen van de school zelf hun eigen groentes. Ouders koken in toerbeurt dagelijks een goede maaltijd voor alle kinderen en leerkrachten.
In 2010 heeft HoPe een eenvoudige schoolkeuken voor de lagere school gebouwd. De keuken heeft dienstgedaan tot en met 2018. In 2017 heeft provinciale staten van Cusco de nieuwbouw van enkele klaslokalen voor de school goedgekeurd. De oude keuken stond hierbij op de plaats waar de nieuwe klaslokalen moeten komen en de gemeenschap heeft begin 2019 de oude keuken afgebroken. De ouders van de school hebben de handen ineengeslagen en hebben een nieuwe keuken voor de school gebouwd. Dat wil zeggen: zij hebben de ruwbouw gedaan en hebben een aanvraag bij HoPe ingediend voor de afbouw van de keuken. HoPe ondersteunt de aanvraag omdat de keuken van groot belang is voor het vervaardigen van het schoolmenu. Daarbij vinden wij het belangrijk dat de ouders zelf het initiatief hebben genomen en het casco voor de schoolkeuken zelf hebben gebouwd.
Project en begroting
De aanvraag bestaat uit de aanleg van een aanrecht, aanleg elektriciteit, betegelen van de vloer, installatie oven en het schilderen van het geheel.

Fiets Mee project: Pater Peter Nuyens:

Centrum Badenya – Bobo-Dioulasso
Bobo-Dioulasso is de tweede grootste stad van Burkina Faso (deze naam betekent: “Land van de oprechte mens”). Het land ligt in West-Afrika. Tot 1984 heette het land Opper Volta. De stad is in volle ontwikkeling. De bevolking groeit, de jongeren willen studeren. Maar de condities om thuis rustig te studeren (zonder lawaai en met elektriciteit) ontbreken meestal.
Om leerlingen en studenten van middelbare scholen en beroepsopleidingen de kans te geven om rustig te studeren of om boeken en artikelen te kunnen raadplegen en eventueel lenen, hebben de Missionarissen van Afrika (Witte Paters) in 2012 het Centrum Badenya (dat betekent “broederschap”) opgezet
Vorig jaar heeft een leerlinge die aan de andere kant van de stand woont, ongeveer 10 kilometer van het Centrum vandaan, aan haar ouders gevraagd haar in te schrijven in een lyceum dicht bij het Centrum. Op die manier kon ze er gaan studeren zodra de lessen voorbij waren. Als je ingeschreven bent kun je elke werkdag in het Centrum gaan studeren, van 9 uur tot 22 uur.
Badenya heeft een bibliotheek met meer dan 12.000 boeken die vooral gericht zijn op de middelbare school.Van schoolboeken en van romans die gelezen moeten worden om het eindexamen voor te bereiden zijn er vak 15 of 20 exemplaren aanwezig om iedereen te kunnen helpen met een boek.
Naast de bibliotheek is er ook een grote studiezaal waar gelezen en gestudeerd kan worden. Buiten het gebouw staan meerdere kleine afdakjes (“apatam” genoemd) waar kleine werkgroepjes een plek kunnen vinden. In het schooljaar 2018-2019 waren 820 jongeren ingeschreven voor de bibliotheek en de studiezalen.
Naast de bibliotheek en de studiezalen is er ook een “informatica ruimte” waar leerlingen via internet ook online boeken en artikelen kunnen raadplegen. Deze informatica ruimte staat echter nog een beetje in de kinderschoenen omdat er nog maar een paar computers en schermen staan. Het zou fijn zijn als er andere computers aangekocht kunnen worden.

Nieuwjaar project van Angelique van Zeeland

DOEL

Verbeteren van de voedselzekerheid van de quilombola-gemeenschap, door de aankoop en het installeren van een waterreservoir, waterpomp en kleifilters, voor irrigatie van de boomgaard en groentetuinen en voor toegang tot schoon drinkwater.

Fiets Mee projecten 2018:

Angelique van Zeeland:
Dit project is gericht op het promoten van het handwerk van de Guarani indianen Viamão in de staat Rio Grande do Sul in het zuiden van Brazilië. De Guarani indianen leven in een situatie en het verbeteren van het inkomen en van de levensomstandigheden van de Guarani indianen. Gemeenschap van 104 Guarani Indianen Pindó Mirim, in Itapuã in de stad van socio-economische ongelijkheid en schendingen van hun rechten en behoren tot de meest kwetsbare groepen met betrekking tot voedselonzekerheid. De belangrijkste inkomensbron van de Guarani indianen is het verkopen van Guarani handwerk. Daarom is dit project erop gericht om het handwerk van de Guarani indianen te ondersteunen en te bevorderen

Pater Peter Nuyens:
Dit project is gericht op de zorg van weeskinderen in het noorden van Malawi. Kansarme kinderen krijgen een kans voor een betere toekomst. Door de aankoop van naaimachines, gereedschap en benodigdheden voor praktische beroepen kunnen met name de weeskinderen opgeleid worden voor een beroep. De kinderen die in aanmerking komen worden speciaal geselecteerd, zodat de kans groot is, dat na afronding van hun opleiding, ze daadwerkelijk met hun beroep een bestaan en een toekomst weten op te bouwen. De opleiding wordt verzorgd in samenwerking met de plaatselijke bevolking, zodat de hele gemeenschap rendement heeft van de opleiding.

Walter Meekes:
Dit project is gericht op de aankoop van IT (hard en software) ondersteuning voor middelbare school in Patacancha in Peru. De computers zijn erg verouderd en een aantal computers zijn onherstelbaar beschadigd. Patacancha is een inheemse gemeenschap, genoemd naar de Patacancha rivier die door deze vallei stroomt. De bewoners zijn hoogland indianen en leven vooral van de landbouw en veeteelt. Deze school is de eerste indiaanse middelbare school van Peru. De kinderen gaan in hun eigen traditionele kleding naar school, het lesprogramma wordt gedeeltelijk in de eigen taal het Quechua gegeven en het lesprogramma is aangepast aan het leven op 4.000 meter hoogte in het Andesgebergte.