Fiets Mee projecten 2023:

Fiets mee project 2023

Project aanschaf van materialen voor bevloeiing, zaden en gereedschappen voor de leerlingen van de middelbare school van Colcha, Peru Stichting HoPe Holanda Peru

Peru is een groot land. Het land kent grote steden waar miljoenen mensen opeengepakt wonen maar ook streken die erg dunbevolkt zijn. Om ook de kinderen die in de dunbevolkte streken wonen gelegenheid te geven middelbaar onderwijs te volgen heeft de Peruaanse overheid verschillende programma’s opgezet of overgenomen. Zo heeft het Ministerie van Onderwijs het schoolinternaat overgenomen dat HoPe in 2005 in de inheemse gemeenschap Patacancha heeft opgezet. Het betreft een internaat voor kinderen en jongeren die tot vijf uur moeten lopen om op school te komen. De leerlingen verblijven van maandag tot en met vrijdag in het internaat op school. Een andere vorm van alternatief middelbaar onderwijs betreft de scholen waarbij de leerlingen twee volledige weken op school verblijven en nadien twee weken thuis werken waarbij de zij thuis ondersteuning krijgen van de leerkrachten van de school. Binnen deze onderwijsvorm worden de leerlingen gestimuleerd en ook door de docenten begeleid, in het opzetten en uitvoeren van kleinschalige, vaak familiegerichte, productieve projecten. Zo zijn er leerlingen die een cavia kwekerij hebben opgezet en anderen die bijvoorbeeld inkomsten genereren uit de kweek van groentes, aardbeien of avocado’s. Stichting HoPe heeft zich in de afgelopen jaren opgewerkt tot specialist in het ondersteunen van scholen met een speciale onderwijsvorm voor middelbaar onderwijs. Sinds 2019 voert HoPe ondersteunende programma’s uit waarbij het overgrote deel van het budget vergoed wordt door het Peruaanse Ministerie van Onderwijs. Helaas wordt de implementatie van productieve projecten binnen de scholen niet vergoed door het ministerie.
HoPe wil MOV Zeeland dit keer dan ook financiële ondersteuning vragen voor de ondersteuning van een project voor groenten verbouwen in de middelbare school van de boerengemeenschap Colcha. De school heeft een begin gemaakt met de productie van groenten op school, een leerproject dat de leerlingen thuis in praktijk kunnen brengen waarbij de opbrengst bedoeld is voor zowel eigen consumptie als voor verkoop. Het ontbreekt de school echter aan de middelen voor een goede uitvoering van het project.

Gegevens school:
Naam: Centro Rural de Formación en Alternancia Apu Yauri Waynakuna Kallpachaq
Locatie: Inheemse gemeenschap Cocha, departement Cusco – Peru.

Aantal leerlingen 150
Aantal leerkrachten en administratief medewerkers  22
Herkomst inheemse gemeenschappen 27

Vastenactie project 2023

Stichting AMFE
Amigos Movendo Fé e Esperança (AMFE); is de stichting in Brazilië waarmee de Stichting Vrienden van Brazilië samenwerkt. AMFE is in augustus 2020 opgericht met het doel het gedachtegoed van de overleden zusters voort te zetten. AMFE is het platform dat zich bezighoudt met de invulling van onderwijs, projecten, steun aan arme mensen en investeringen in duurzame verbeteringen. Hanny Martins Vieira – Limbeek (vice voorzitter van AMFE) is contactpersoon voor Stichting Vrienden van Brazilië. Samen met AMFE is er een breder draagvlak gecreëerd en een basis gevormd voor continuïteit naar de toekomst.
A SEAPPA (Sociedade Educacional e Assistencial da Paróquia de Pão de Açúcar)= Onderwijs- en hulpvereniging van de parochie Pão de Açúcar) is een non-profitorganisatie die wordt beheerd door de parochie Pão de Açúcar. Het werd 70 jaar geleden opgericht met als doel het geven van formeel onderwijs aan de inwoners van de gemeente en de regio. Het heeft momenteel 43 medewerkers en 2 vrijwilligers. De financiering werd verstrekt via een overeenkomst met de overheid en de hulp van goede doelen die zorgden voor de voortgang van de doelstellingen. Als gevolg van wijzigingen in de wetgeving werden overheidsovereenkomsten opgeschort en was het nodig om andere financieringsmiddelen te zoeken voor de continuïteit van de reeds geconsolideerde en erkende dienstverlening. De zusters kwamen uit Nederland en zetten zich volledig in voor deze dienst, inclusief het zoeken naar fondsen. Vandaag de dag worstelt Colégio São Vicente om zijn diensten op dezelfde manier beschikbaar te houden voor de gemeenschap, probeert hij problemen op te lossen en zijn diensten nog meer uit te breiden, waarbij vooral de meest behoeftigen worden geholpen. Sinds 2019 ondergaat de instelling een diepgaand proces van administratieve sanering en het behalen van doelen en het nakomen van toezeggingen om zich aan te passen aan de huidige behoeften en het werk voort te zetten als een kwaliteitsvolle educatieve optie, vooral voor de meest behoeftigen.

Door de financiële crisis is Brazilië en door de bezuinigingen is voor de scholen steeds moeilijker om voldoende financiële middelen te hebben. Door het gebrek aan voldoende financiële middelen is het onderhoud achtergebleven. De scholen bevinden zich in een gebied waar de bevolking arm is en men moet erg veel moeite doen om het schoolgeld van hun kinderen te betalen. De huidige situatie is dat de toiletten en de keuken zijn oud en versleten zijn. (bijna 40 jaar oud)
Behalve de ouderdom van het sanitair, is er geen gelegenheid om de kinderen te verschonen die nog niet helemaal zindelijk zijn (de kinderen vanaf 3 jaar bezoeken de school. Tevens schrijft de Braziliaanse wet voor dat een invalidentoilet aanwezig moet zijn.
Door de huidige toiletten aan te passen kan er sanitair blok gemaakt worden met kinder urinoirs, douche en kleed tafel met fonteintje.
De huidige keuken is in zodanige staat dat alles versleten. In deze keuken worden ook maaltijden voor de kinderen gemaakt. Door renovatie van de keuken, plaatsen van nieuwe aanrecht, keukenkastjes en voorraadkast. Is het hygiënisch weer verantwoord om te koken, het plaatsen van een voorraadkast heeft als voordeel dat men de spullen in het groot bij de groothandel kan kopen ipv de lokale winkels.

Het doel van het project van de basis en middelbare school SÃO VICENTE Pão de Açúcar – Alagoas in Brazilië is het creëren van gezonde en hygiënische omgeving voor de kinderen en personeel. Dit komt ten goede aan de gezondheid, zeker in een tropisch land met altijd hoge temperaturen. Door de verbeterde hygiëne zal de uitval door ziektes verminderen waardoor het onderwijs niveau toeneemt.

De huidige situatie zorgt ervoor dat de kinderen een zeer onhygiënische toilet bezoeken, er geen invalide toilet aanwezig is volgens de huidige normen en dat de voedsel bereiding in de aanwezige keuken niet voldoet aan de huidige maatstaven van voedselbereiding.

Project Angelique van Zeeland

ECOLOGISCHE MARKT AKOTIRENE; GEZONDE VOEDING EN EERLIJK INKOMEN VOOR AFRO BRAZILIANEN IN BRAZILIË

Dit project is gericht op het organiseren van een ecologische markt Akotirene van afrobrazilianen van kilombola-gemeenschappen in de Pampa. Het project zal bijdrage aan het behoud van de natuur, het verbeteren van het inkomen en de levensomstandigheden van de afrobrazilianen in kilombola-gemeenschappen in de staat Rio Grande do Sul, in het zuiden van Brazilië.
De bewoners van de kilombola-gemeenschappen leven in situatie van ongelijkheid, schending van hun rechten en behoren tot de meest kwetsbare groep in de staat Rio Grande do Sul. In de gemeenschappen wonen 106 families, in totaal 425 mensens. Het zijn erg arme gemeenschappen, en dit is grotendeels te wijten aan een gebrek aan toegang tot rechten en sociaal beleid. De gemeenschappen bevinden zich in afgelegen gebieden en op heuvels. De groenten en fruit worden op de hellingen van de heuvels op een ecologische manier verbouwd, zonder het gebruik van pesticiden. Eveneens wordt er handwerk gemaakt in de gemeenschappen.
Het project voorziet in de aankoop van materialen voor de weekelijkse markt, zoals marktkraampjes, publiciteits-materialen, kisten en kratten voor fruit en groenten en materialen voor de verbouw van ecologische groenten en fruit evenals handwerk geproduceerd in de gemeenschappen, waaronder de kilombola-gemeenschap Algodão (Katoen) in Pelotas en Monjolo in São Lourenço do Sul. Dit project zal 106 families, in totaal 425 vrouwen, mannen en kinderen, ondersteunen.
Dit project draagt bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals – SDG), van de Verenigde Naties. Het project draagt met name bij aan Doel 1: Beëindig armoede overal en in al haar vormen; Doel 2: Beëindig honger, bereik voedselzekerheid, verbeter de voeding en promoot duurzame landbouw; en Doel 12: Verzeker duurzame consumptie en productiepatronen.

Project Aanvraag  voor beamers.

Stichting Vrienden van Brazilië/ Cor en Marianne van Loy

Doel.

Innovatieve pedagogische praktijken maken gebruik van technologie als een pedagogisch hulpmiddel, omdat het iemand in staat stelt te ontsnappen aan het gebruikelijke ritme van verklarende lessen op schoolborden en ook de observatie van didactische afbeeldingen en animaties vergemakkelijkt.

Het gebruik van beamers in de klas is een innovatief hulpmiddel dat leraren en studenten een algemene basisopleiding biedt, waardoor de ontwikkeling van specifieke vaardigheden en capaciteiten wordt vergemakkelijkt, Er kan aan alle inhoud gewerkt worden voor goede prestaties van de studenten, een manier van onderwijs waar ze kunnen delen, communiceren en onderwijs verder op hoger niveau brengen.

Doelgroep.

Basisschoolleerlingen: onder- en bovenbouw.

Plaats.

São José da Tapera is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Alagoas. Het ligt op 240 km van de hoofdstad Maceió. Het heeft ongeveer 65 gehuchten en 5 kleine dorpjes. De bevolking wordt geschat op 32 462 inwoners.
Oppervlakte: 494.498 km² Klimaat: tropisch klimaat met droog seizoen Onafhankelijke gemeente sinds 24 december 1957 (leeftijd 66)

Organisatie van het dagelijkse werk met de studenten.

Het project zal worden uitgevoerd door AMFE (Amigos Moving Fé e Esperança), ontwikkeld door de directeur, coördinatoren, leraren en met deelname van het hele schoolteam..

Economische situatie van de regio.

Zes jaar geleden werd São José da Tapera helaas beroemd toen de Verenigde Naties (VN) het de slechtste gemeente van Brazilië noemden, met de laagste Human Development Index (HDI), met zeer hoge kindersterfte en analfabetisme, naast per hoofdelijk inkomen wat onder het minimum is, Er is vooruitgang maar het gaat traag.

Conclusie.
Door gebruik te maken van deze technologie worden de studenten eigen gemaakt met moderner onderwijs. Leerstof wordt aantrekkelijker gebracht waardoor de interesse van de kinderen in het leerproces toeneemt.

Project naam: Uitbreiding van drinkwater voor verbetering van het levensonderhoud, armoedebestrijding en gezondheidsbevordering in Santa Kameroen.   Eric Akum/Paul Steverink

Invoering
Water is leven, zo luidt het gezegde en aangezien geen leven kan gedijen zonder water, is deze vitale vloeistof nog steeds een luxe in veel gemeenschappen over de hele wereld. Een van de belangrijkste redenen waarom mensen geen toegang hebben tot draagbaar drinkwater, is het gebrek aan middelen om het water aan te sluiten en van de oorspronkelijke bron te leiden, hetzij van ondergronds of oppervlaktewater naar de benodigde bevolking. De Santa Sub-divisie, die deel uitmaakt van de economisch gemarginaliseerde noordwestelijke regio van het Engelssprekende Kameroen, kampt al jaren met ernstige waterproblemen en de situatie wordt steeds erger met verwoestende klimaatverandering, deels veroorzaakt door ongecontroleerde ontbossing, vernietiging van natuurlijke habitats en aantasting van waterbronnen , stroomgebieden en slecht beheer van bestaande waterprojecten.

Dit project vraagt om financiële steun om een doorlopende oefening voor milieubescherming en het planten van bomen voor de bijenteelt op te nemen in de uitbreiding van waterleidingen om een gemeenschap te dienen die lange tijd nooit het voorrecht van schoon water heeft genoten.

Sinds 2004 werkt de Sophea Heritage Foundation (www.sohefo.org), een lokale ngo, samen met de vrouwen- en jongerengroepen van deze regio om hun levensstandaard te verbeteren door middel van identificatie van behoeften en training in duurzame winstgevende activiteiten.

Sophea Heritage Foundation is een niet-gouvernementele, non-profit, apolitieke organisatie die zowel in Nederland is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als in Kameroen bij het Ministerie van Sociale Zaken.

Probleem
Door overmatige droogte als gevolg van klimaatverandering als gevolg van ongecontroleerde ontbossing, aantasting en vernietiging van natuurlijke waterwingebieden door de jaren heen, wordt de bevolking van Mbei Santa nu al jaren geconfronteerd met een ernstige watercrisis. Dit heeft geleid tot een toename van ziekten die verband houden met een slechte waterconsumptie en algemeen lijden. De afgelopen jaren zijn er pogingen gedaan om de situatie te verhelpen, voornamelijk met bijdragen van de lokale bevolking gemeenschap en donaties uit vrije wil. Maar helaas zijn deze bijdragen nooit genoeg om het waterprobleem daadwerkelijk op te lossen op een manier dat elk lid van de gemeenschap dat water nodig heeft, er toegang toe heeft. Door middel van een haalbaarheidsstudie die werd betaald door bijdragen van de gemeenschap, werden een aantal waterbronnen geïdentificeerd waaruit water kon worden opgevangen en naar een nieuw gebouwde watertank kon worden gebracht. Maar helaas is het water dat uit slechts één van de bronnen in de tank wordt gebracht niet voldoende om de hele gemeenschap te voorzien, vandaar dat een grotere meerderheid van de gemeenschap nog steeds zonder water zit en dat zal blijven als er niets wordt gedaan. Er zijn financiële middelen nodig om leidingen aan te schaffen om meer water uit de andere bronnen op te vangen en naar de watertank te leiden om het watervolume in de opvangtank te vergroten. Om deze reden doen wij een beroep op financiële steun voor de aanschaf van leidingen voor de connectiviteit. Door het vergroten van het watervolume kan het water verder worden gepompt naar de behoeftige gemeenschappen die nu geen toegang hebben.

Nu deze gemeenschappen toegang hebben tot schoon water, zullen de levenskwaliteit en de levensstandaard worden verbeterd door:
(i) Verbeterde gezondheidstoestand door veilig, schoon drinkwater te consumeren
(ii) Aanzienlijk minder tijd en energie besteden aan voornamelijk vrouwen en schoolgaande kinderen die lange afstanden afleggen op zoek naar schoon water
(iii) Het voorzien van water voor de irrigatie van kleine kinderdagverblijven en voor dieren die thuis gehouden worden zoals kippen
(iv) Voorkom te laat komen en absenteïsme op school door schoolgaande kinderen wegens gebrek aan water.
(v) Algemene verbetering van hygiëne en netheid.
Doel
Het specifieke doel van dit project is om leidingen aan te schaffen om water uit geïdentificeerde stroomgebieden aan te sluiten op een bestaande watertank om het watervolume te vergroten zodat de gemeenschap meer toegang heeft tot water. Zodra het watervolume in de tank is vergroot, zal het de moeite waard zijn voor de gemeenschap om zichzelf in staat te stellen elk huis van schoon water te voorzien.

Eenmalige machtiging 2022

De opbrengst van de eenmalige machtiging en van de mail actie is € 1839,50 Hiervan is € 1332,00 ontvangen van de machtigingen en we hebben via de bank € 507,50 ontvangen. Dit bedrag heeft ervoor gezorgd dat de projecten uitgevoerd kunnen worden.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen